Vi bruger tiden til det vi er gode til
Vi bruger tiden til det vi er gode til

Vi er din kontakt indenfor forarbejdning af metal og plastmaterialer.

TJ-Metal har mere end 40 års erfaring

Siden TJ-Metal blev grundlagt i 2007 af Tom Jørgensen, har virksomheden beskæftiget sig med mange forskellige specialkonstruktioner inden for metal. Opbyggelsen af disse konstruktioner indebærer som oftest dreje- og fræsearbejde, samt svejsning.

Med mere end 40 års erfaring inden for metal, leverer TJ-Metal den ønskede kvalitet af design, konstruktion og opbygning af konstruktioner.

Svejseopgaver, drejeopgaver og fræsning samt montering/demontering af løsninger danner grundlaget for at netop jeres projekt kommer til live.

Vi skaber løsninger ud fra jeres oplæg.

Kontakt os

Spørgsmål og svar om teknisk isolering

HVAC er en forkortelse af “Heating, Ventilation and Air Conditioning”, eller på dansk: HVAC er en betegnelse vi bruger om teknologier, som har med varmestyring, ventilation og aircondition at gøre. Det er altså en samlet betegnelse for teknologier som har med indeklima at gøre. Målet med HVAC-systemer er at opnå et acceptabelt indeklima i et givent rum eller i en given bygning. HVAC-systemer og anlæg lægger sig ind under mekanisk teknologi, men er baseret på principper inden for blandt andet termodynamik og varmestyring.

Hos Lunderskov Teknisk Isolering udfører vi isoleringsopgaver til blandt andet HVAC-systemer og HVAC-anlæg og er altid opdateret med de nyeste produkter og den seneste viden inden for termisk isolering, isoleringsmaterialer i al almindelighed og byggereglementer.

Der er mange argumenter for at isolere varmtvandsrør. Ved at installere varmeisolering på varmtvandsrør vil der være en gevinst uanset om vandrørene løber igennem uopvarmede kolde rum eller ej. Jo længere varmtvandsrørene er des mere varmetab, vil der forekomme; uanset omgivelsernes temperatur.

Der er mange sidegevinster ved at installere varmeisolering på rørene. Der er bedre styring med, hvor varmen kommer hen og varmetabet under transporten bliver reduceret væsentligt, hvilket giver en mere effektiv varmeudnyttelse og dermed også en lavere varmeregning.

Til at isolere varmerør og varmtvandsrør bruges der typisk rørskåle. Rørskåle er en kappe med isolering på, som sættes uden på de rør som ønskes isoleret og som spændes fast med ståltråd og tape.

Hvad hjælper det, at installere varmeisolering på vand- og varmerør og så lade kedlen eller varmeanlægget stå og afgive strålingsvarme? Det er ikke helt så ligetil at installere varmeisolering på kedler, men Lunderskov Teknisk Isolering har kompetencen og lang erfaring med denne form for isoleringsopgaver.

Vi anbefaler altid at få kontrolleret ældre varmerør for at mindske det varmetab, der ofte er at finde ved ældre kedler og varmerør.

Når vi taler om temperaturer og systemer med bestemte temperaturer, vil der altid være fokus på varmetab og kondensation. For at kunne styre og kontrollere temperaturen bedre og mere effektivt er en vigtig faktor termisk isolering af kolde og varme rør, flanger, ventiler og bæringer.

I Danmark har vi standardiseringsudvalget ’Dansk Standard’ – eller DS/S 181 for termisk isolering. De udgav i 2013 de seneste retningslinjer for arbejdet med termisk isolering: DS 452: Termisk isolering af tekniske installationer. DS 452 sætter retningen for de regler, der skal gælde for det maksimale tilladte energitab for tekniske installationer. Alle tekniske installationer passer i én af de seks isoleringsklasser der benævnes i DS 452: Termisk isolering af tekniske installationer. Nogle af de parametre der ligger til grund for placeringen af tekniske installationer i den enkelte isoleringsklasse er blandt andet omgivende temperatur, driftstemperatur og antal driftstimer pr. år.

Hos Lunderskov Teknisk Isolering går vi ikke på kompromis med kvaliteten på de produkter vi benytter til tekniske isoleringsopgaver. Så vælger din virksomhed Lunderskov Teknisk Isolering til at stå for jeres rørisolering, så får du den bedste kvalitet på markedet. Vi benytter Armacell, Rockwool og Isover – de laver alle rørisolering i høj kvalitet.

Isover – rørisolering i glasuld
Isover producerer rørisolering blandt meget andet med relation til bygningsisolering og teknisk isolering. Et af deres produkter er Isover BoaFlex Pipe Section, som anvendes til rørisolering med medietemperaturer op til 150°C. Det beskrives som en fleksibel rørskål og netop fleksibiliteten gør produktet særligt velegnet til rørisolering af rørsystemer med flere bøjninger.

Isovers rørisoleringsprodukter fremstilles i vandafvisende og ikke-brændbar glasuld. Ydersiden er beklædt med et selvklæbende dampspærre i form af armeret aluminiumsfolie, som gør det nemmere at montere.

Rockwool – rørisolering i stenuld
Rockwool udvikler rørisolering til alle tænkelige isoleringsopgaver. De udvikler rørisolering til termisk isolering, hvilket indebærer frost-, lyd-, brand- og højtemperaturisolering af rørinstallationer. Den maksimale anvendelsestemperatur på uldsiden er 650°C og 80°C på den aluminiumsbelagte side og med et fibersmeltepunkt på +1000°C.

Jf. DS 452, ”Termisk isolering af tekniske installationer” skal kondensisoleringen af kolde rør opfylde følgende skrivelser:

 • Energitab
  Når der tales om energitab, så handler det om, at rørsystemer som skal transportere eller indeholder kølede medier, skal isoleres så der undgås uønsket varmeoverførsel til mediet.
   
 • Kondensisolering
  Kolde rør skal i Danmark sikres mod udvendig kondensation (udvikling af udvendig kondens), så der ikke opstår og ulemper på omgivelser, isolering og installationer.
   
 • Isolering mod frysning
  Kolde rør skal isoleres således, at der ikke opstår ulemper eller skader på omgivelserne og installationerne på grund af frost.

Udendørs rør eller rør i lokaler med temperaturer under frysepunktet og som f.eks. indeholder stillestående vand er ekstra sårbare overfor frost og risikerer at fryse fast. Det er ikke muligt at undgå tilfrysning ved blot at benytte isoleringsmateriale, men frostisolering kan forlænge fryseprocessen. Er der tale om stillestående vand eller lignende, som skal være stillestående i længere tid skal røret traces. Tracing er er varmekabel som installeres på røret under isoleringen. Dette kabel er med til at sikre, at mediet ikke fryser til, mens det står stille inde i rørene.

Bygninger som er placeret på frosteksponeret grund, skal enten lægges i en frostfri dybde eller udstyres med et isolerende lag på undersiden. Hvis frosten kan udvikle gennemtrængninger, skabes koldbroer, som kan forårsage længere varig skade i en bygning. Ved at frostsikre forhindrer du mulige temperaturændringer i at trænge ind. En varmebeholder i en bygning skal placeres et frostsikret sted for at undgå forfrysninger.

Det er vigtigt at pointere at bæringer afkorter den frostsikrede tid, hvis de gennembryder isoleringslaget. Derfor benytter Lunderskov Teknisk Isolering kun de isolerede rørbærere. På den måde sikrer vi en tæt og ubrudt isolering, som opretholder frostsikringstiden.

En sikring mod frostskader opretholder energieffektiviteten, så der ikke skabes spild ved skader. Lunderskov Teknisk Isolering sørger for, at der opnås det maksimale udbytte af den energi, der skabes i en bygning.

Den betydning, som tekniske isoleringsmaterialer har på driftssikkerheden af mekanisk udstyr, går som regel ubemærket hen. Men til trods herfor opfylder de mange vigtige funktioner: De øger udstyrets energieffektivitet, forhindrer kondensdannelse, beskytter mod korrosion, reducerer støjemissioner og holder industriudstyr i orden. Vigtigheden af et isoleringssystem bliver ofte først åbenlys, når det ikke fungerer: Is på rørledninger og fugt i nedhængte lofter på grund af kondensdannelse på udstyret, afbrydelse af industriprocesser med omfattende vedligeholdelsesarbejde og nedetider til følge eller et hurtigt stigende energiforbrug er kun nogle få eksempler herpå. I henhold til en undersøgelse gennemført af ExxonMobil Chemical opstår 40-60% af omkostningerne til vedligeholdelse af rørledninger på grund af korrosion under isoleringen (CUI). Hovedårsagen er fugtig isolering, som ikke bemærkes.

I isoleringsteknologien skelnes der mellem isolering af bygningskonstruktionen og isolering af det tekniske udstyr (dvs. sanitet og varme-, ventilations- og klimaanlæg). Der foretages termisk isolering af bygningskonstruktionen for at sikre en så minimal afkøling af opvarmede bygninger eller opvarmning af afkølede bygninger som muligt og for at opnå et behageligt indeklima. Bygningsserviceudstyr isoleres termisk for at sikre, at det fungerer korrekt, og for at reducere energibehovet. Generelt øger beskyttelse mod varme- eller kuldetab altså ikke blot energieffektiviteten, men sikrer også, at udstyret fungerer stabilt og pålideligt på lang sigt.

Mens hovedformålet med isolering af varme- og varmtvandsrørledninger er energibesparelse, kræver kolde systemer (f.eks. koldtvandsrørledninger i airconditionssystemer eller sugeledninger i industrifrysere) også beskyttelse mod kondensdannelse med deraf følgende korrosion. Samtidigt reducerer isoleringen også ydelsestab i kolde systemer.

Industriudstyr isoleres for at stabilisere produktionsprocesserne (f.eks. opretholdelse af nødvendige driftstemperaturer) med henblik på at øge udstyrets effektivitet og dermed reducere omkostningerne. Derudover beskytter isoleringen udstyret mod mekaniske påvirkninger, øger pålideligheden på lang sigt og forlænger levetiden ved at reducere driftscyklusserne.

Isoleringen bidrager til arbejdssikkerheden ved f.eks. at sænke temperaturen på kontaktfladerne på udstyr til høje temperaturer. Desuden giver teknisk isolering akustisk beskyttelse ved at reducere støjen fra installationer og bidrager til et forbedret indeklima. Isoleringsmaterialer skal opfylde relevante brandsikringskrav, være nemme at montere, selv under vanskelige arbejdsforhold og – afhængigt af anvendelsesområdet – være yderst modstandsdygtige over for kemikalier samt være fysisk sikre.

Tilbud på professionelt arbejde

Tilbud på SMEDEARBEJDE

Udfyld kontaktformularen, og vi vender tilbage til dig så hurtigt, vi kan! Du må meget gerne skrive dit telefonnummer i beskedfeltet, hvis du ønsker, at vi ringer til dig.

Ikke klar til tilbud endnu?

Hvis du ikke er klar til at få et tilbud, så giv os et kald – så kan vi tale om den rette løsning til netop dit behov.